مراکز خرید پاتایا
در تور پاتایا 2مرکز خرید بزرگ وجود دارد
1- مرکز خرید مایک پاتایا تایلند
این مکان هم به بهشت خریداران مشهور است. قیمت اجناس برای مردم تایلند و کسانی که به عنوان توریست روانه...