دو گزينه براي نصب بالابر آکاردئونی روي کف يا سطح زمين وجود دارد. استاندارد اين است که پاور را براي آسانسور در فاصله يک متر قرار دهيد. در صورت لزوم، محل کنترل پنل در فاصله ديگر نياز به طولاني شدن درايو هيدروليکي خواهد بود.
قابليت هاي اصلي فني
1- دستگاه اتوماتيک براي مسدود کردن مکانيزم براي کار ايمن در هر شرايطي
2- سوپاپ هايي که وقتي قطعات هيدروليکي آسيب ديده اند تعويض مي شوند
3- شير براي کنترل کاهش سرعت پايين آمدن
4- دستگاه الکتروهيدروليکي براي جلوگيري از کاهش در صورت تخريب پايه آسانسور
5- لولا و مفصل هاي خود گريس

اجزای یک بالابر آکاردئوني شامل:
سيلندر هيدروليکي
پايه
کفي سکو
شلنگ هيدروليک
صفحات پايه
صفحات بالا