مشخصا یکی از
مزایای اصلی نصب قفل کارتی روی درب اتاق ها شیک و لوکس شدن فضای راهرو و وردی های
هتل هاست که این مساله خود می تواند باعث افزایش رضایت میهمانان هتل ها شود


·
به وسیله قفل
کارتی هتلی قسمت پذیرش هتل می تواند ورود و خروج افراد را به راحتی کنترل کند .


·
اگر بر حسب
اتفاق کارت مسافر گم شود به راحتی مسئولین پذیرش می توانند آن را بسوزانند و غیر
فعال کنند و کارت دیگری را جایگزین کنند .


·
علاوه بر این با
نصب قفل کارتی روی درب های اتاق کارکنان مدیریت هتل می تواند رفت و آمد و ورود و
خروج کارکنان را هم کنترل کند و به این شکل قفل الکترونیکی می تواند به عنوان یک دستگاه
حضور و غیاب هم برای مدیران هتل ها کارایی داشته باشد .