این گونه مراسمات به منظور راه اندای یک مجموعه آغاز می شود . در این مراسمات از صاحبان شرکت ها و مقامات شرکت در کنار کارمندان و خانواده های آن ها دعوت به عمل می آید . در این مراسمات از نوپردازی استفاده نمی شود و فقط از گل آرایی استفاده می شود . این گونه مراسمات می تواند زمینه ساز ایجاد پل های ارتباطی بین شرکت های مرتبط به منظور تسهیل روابط مناسب باشد .
این مراسمات در اکثر کشورها برگزار می شود و در هر کشوری به گونه خاص خودش برگزار می شود و تشریفات مخصوص خودش را دارد :
- آماده سازی مکان افتتاحیه و نصب روبان به منظور بریدن
- حضور مهمانان ، کارمندان و مسئولین شرکت ها
- سخنرانی کوتاه مدیر یا مسئول برگزاری برنامه
- بریدن روبان به منظور افتتاحیه
- پذیرایی از افراد شرکت کننده
تشریفات مجالس نوبهار این گونه مراسمات را به گونه بسیار عالی اجرا می کند . شما عزیزان نیز می توانید از خدمات این مجموعه استفاده نمایید .