فروشگاه آجيلو، فروشگاه آنلاين آجيل و خشکبار
فروشگاه آجيلو با هدف عرضه مستقيم آجيل و ميوه خشک و زعفران به دست مصرف کنندگان راه اندازي شده است. ما با خريد مستقيم محصولات و تمرکز بر اينکه بدون واسطه بتوانيم محصولات را به مصرف کنندگان برسانيم توانسته ايم بهترين قيمت عرضه محصولات را در ايران داشته باشيم. به نظر ما همه مردم ايران اين حق را دارند که قيمت هاي مناسب را در ايران در اختيار داشته باشند و بتوانند خريد کنند.


https://ajillo.ir/