ثبت شرکت صرافی، مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی می باشد. لذا برای ثبت شرکت صرافی ابتدا می بایست از بانک مرکزی مجوز گرفت. برای ثبت شرکت صرافی نوع اول حداقل باید 5 میلیون تومان و برای ثبت شرکت صرافی نوع دوم حداقل 20 میلیون تومان سرمایه لازم می باشد.
شایان ذکر است ، ثبت شرکت توسط اشخاص حقیقی فقط در قالب شرکت های تضامنی انجام پذیر است و در غیر این صورت ( توسط موسسات اعتباری ) صرفاَ در نوع شرکت سهامی خاص امکان پذیر می باشد.
_ شرایط لازم
متقاضی صرافی نوع اول باید دارای شرایط ذیل باشند :
* پیرو یکی از ادیان رسمی کشور
* تابعیت جمهوری اسلامی ایران
* اقامت در ایران
هیات رئیسه و مدیر عامل صرافی های نوع دوم باید دارای شرایط ذیل باشند :
* حداقل مدرک کارشناسی مرتبط
* حداقل 5 سال سابقه کار در امور ارزی ، مالی و اقتصاد