- میزان تحرک در گوسفند زنده : حیوان باید به سر و صدای پیرامون خود هوشیار باشد و عکس العمل نشان دهد .

- میزان اشتها در گوسفند : دام سالم ولع زیادی برای خوردن دارد . ممکن است که زخم موجود در دهان حیوان او را از خوردن بیندازد .

- پشم و موی دام : پوست حیوان باید سالم و عاری از هر گونه زخم باشد. اگر پشم حیوان به آسانی از بدنش جدا شود حیوان دچار بیماری کبدی است .

- شکل ظاهری چشم : قرینه چشم گوسفند سالم باید شفاف و روشن باشد . همین طور چشم ها نباید گود رفته باشد یا از حدقه بیرون زده باشند .

- ادرار و مدفوع حیوان : مدفوع باید نه زیاد شل و نه زیاد سفت باشد . ادرار باید دارای رنگ زرد باشد و شفاف باشد .

kharidgoosfand.ir