اختلال اضطراب شایعترین اختلال روانپزشکی و روانشناسی است که به صورت تقریبی 25 درصد از افراد جامعه به آن مبتلا هستند .
اضطراب یک احساس ناخوشایند ترس و نگرانی است که علت آن مشخص نیست به فرد دست می دهد و باعث برانگیختگی فیزیولوژی مانند تپش قلب ، احساس تنگی نفس ، مورمور شدن بدن می شود.
اختلالات اضطرابی شامل اختلالات زیر :
1- اختلالات فوبیا(فوبیا خاص - فوبیای احتمالی)
2- اختلالات پائیک (هراس)
3- اختلال وسواس - جبری
4- اختلال استرس پس از سانحه
5- اختلال اضطراب منتشر و فرگیر
6- اختلال اضطراب ناشی از مواد
برای درمان این گونه اختلالات باید به روانپزشک یا روانشناس مراجعه نمایید .
روانپزشک فرامرز ذاکری