- دارای فن تهویه مطبوع
- کلاس عایق F یا H
- ترمز MS جریان مستقیم یا ترمز FM جریان مستقیم
- عملکرد فوق العاده سازگار با کلاس B
- ارتفاع <1000 متر s.l.
- درجه حفاظت IP55 ، IP56 ، IP65 ، IP66
- روتور قفس در آلیاژ آلومینیوم یا آلومینیوم ریخته گری
- قطب ها: 2،4،6،8
الکتروموتور تکنو تاو