فیلتر هوا بی ام و سری 3 مناسب برای خودروهای مدل 2005 می باشد پس از انجام هر دوره سرویس روغن می بایست فیلتر هوا را تعویض کرد تعویض بموقع فیلتر هوا از مشکلات بسیاری جلوگیری مینماید. ذرات گرد و غبار بسیار ریز هستند و آسیب جدی به موتور اتوموبیل وارد می کنند. کافی است با تعویض فیلتر هوا از صدمات وارده به موتور ماشین جلوگیری کنید. فیلتر هوای کثیف، آسیب دیده و یا فرسوده می تواند منجر به افت زیادی در عملکرد خودرو شما شود. مطالعات نشان داده است که اتومبیل های با فیلتر هوای پاک بهتر از اتومبیل های با فیلتر هوای کثیف و قدیمی کار می کنند. فیلتر هوای کثیف و مسدود شده ، مقدار جریان هوای ورودی به موتور خودرو را کاهش می دهد.کاهش مقدار هوای ورودی ، باعث افت عملکرد و همچنین مشکلات دیگری در عملکرد خودرو می شود فیلتر هوای خودرو مسئول محفوظ نگه داشتن موتور از هر گونه ذرات خارجی است که به آن تعلق ندارند.حتی یک ذره کوچک در طول زمان، می تواند سبب آسیب های بسیار شود. البته ، میزان آسیب در طول زمان افزایش می یابد ، به خصوص اگر ذرات بیشتری به داخل موتور وارد شوند. این ذرات می تواند باعث آسیب رساندن به پیستون و سیلندر گردند. شما با تعویض به موقع فیلتر هوا می توانید از این مشکلات جلوگیری کنید.