بهترین گزینه برای سال نو تقویم رومیززی 99 می باشد، چرا که سایر هدیه ها در هر مناسبت دیگری قابل اهدا هستند.

نمونه ای از میز کانتر را در زیر مشاهده می کنید :

1398851547_counter-2x2.jpg