گوسفند زنده
گوشت گوسفند پر کالری می باشد و از غذاهای اصلی مردم به شمار می آید، گوسفند به عنوان پایه اساسی غذای مردم است. و به شدت معروف می باشد. نه تنها از گوشت گوسفند بلکه از دیکر قسمتهای دیگر آن استفاده می شود از جمله پشم، چرم و ... البته گوشت گوسفند دارای ارزش غذایی بال است. گوسفندان به دسته های متفاوتی تقسیم می شوند که از نظر نژاد، آب و هوا، تغذیه، شرایط زندگیش و ...تقسیم می شوند. به عنوان مثال پشم به عنوان یکی از محصولات گوسفندی، از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به خواص فیزیکی و تکنولوژیکی، بسیاری از پارچه های با ارزش ، لباس بافتنی و فرش ، کالاهای بافتنی ، نمد و لباس های بهداشتی از پشم آماده می گردند. همچنین شیر گوسفند سرشار از مواد مغذی است که در شیر سایر حیوانات مزرعه پیدا نمی شوند. از جمله پنیر و یا کشک، با ارزش غذایی بالایی از شیر گوسفند تهیه می شود.
ویژگی های گوسفند زنده سالم
برای تشخیص سلامت گوسفند باید به دامپزشک مراجعه کرد.اما با رعایت نکاتی می توان خودمان سلامت گوسفند زنده را تشخیص داده ودر زمان خرید گوسفند مطمئن باشیم. موارد زیز از جمله نکات می باشد:
گوشت یکنواخت
نداشتن مشکل نشخوار
عادی و شفاف بودن چشم ها
پشم های یکنواخت و بدون کچلی
گوشت بدون عارضه، سفیدی یا کبودی
محکم بودن پشم در برابر کنده شدن و کشیدن
بررسی میزان مخاط دهان و بینی و اینکه نباید این مخاط بیش از اندازه باشد. مجموعه دام دامداران با تیمی متشکل از کارشناسان در زمینه خرید گوسفند زنده آماده مشاوره به عزیزان همشهری می باشد.